Sent Gamkauwa Lyrics – Shivani Singh

Spread the love

Sent Gamkauwa Lyrics.The Latest Bhojpuri Song Sung By Shivani Singh. This Song Is Written By Prince Priyadarshi & Nikki Nihal While Music Composed By Priyanshu Singh

Sent Gamkauwa Lyrics – Shivani Singh Lyrics

Singer Shivani Singh
Music Priyanshu Singh
Song Writer Prince Priyadarsi Nikki Nihal


गमकउवा राजाजी ! गउवा राजाजी !
गउवा राजाजी !
मारी के घुमब ! मारी के घुमब !
लेले अईहs सेंट गमकउवा राजाजी
लेले अईहs सेंट गमकउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी !
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी !
गउवा राजाजी ! गउवा राजाजी !
मारी के घुमब ! मारी के घुमब !


देखी ननदियो भी जरे लागो
देवरो के मनवा हहरे लागो
मन करे एकनी से लड़ेला हो
तहरे से जियरा ई डरेला हो
पउवा में पायल छमकउवा राजाजी
लेले अईहs सेंट गमकउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी !
हां मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी
गउवा राजाजी ! गउवा राजाजी !
मारी के घुमब ! मारी के घुमब !


नईहर के हम सवखिनी हई
तोहार हम मलकिनी हई
ऐ ! निक्की प्रिंस बा ई श्रद्धा नु हो
ना लईबs मानब ना मरदा नु हो
चोटी ला जुड़ा लटकउवा राजाजी
लेले अईहs सेंट गमकउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी !
हां मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी
मारी मारी के घुमब पूरा गउवा राजाजी !
गउवा राजाजी !How useful was this post?

Click on a star to rate it!


Spread the love